Ketojenik Beslenme
KARDİYOLOJİ

Ekokardiyografi (EKO)

Ekokardiyografi (EKO)

Ekokardiyografiye kısaca EKO da denir. Halk tarafından kalp ultrasonu da denilen ekokardiyografi’de gerçektende ultrasondan yani ses ötesi dalgalardan yararlanılır. Ultrason dalgaları, insan kulağının duyma sınırının ötesinde bir sestir. Ekokardiyografide