Ketojenik Beslenme
KARDİYOLOJİ

Radial / Brachial (Kodan Anjio) Anjiografi

Radial / Brachial (Kodan Anjio) Anjiografi

Kasık atardamarı üzerinden yapılan anjiografi işlemi kasık damarlarının büyük olması nedeni ile işlem sırasında hekime büyük kolaylık sağlamaktadır. Ancak işlem sonrasında damardaki anjio kılıfı çekilince 10-15 dakika elle baskı yapılmakta sonrasında ise bir saat kum torbasıyla baskı uygulanarak yaklaşık 4-5 saat yatak istirahati gerekmektedir. Ancak kanama olmaması için kasığa uygulanan baskı, özellikle kilolu hastalarda damarın sıkıştırılmasında bazen yeterli gelmemektedir ve işlem hasta açısından ufakta olsa bazı zorluklara yol açmaktadır. Damarın kanaması geç durduğundan şişlik (hematom),ağrı, morartı olmaması için bir saat dahi olsa kum torbası ihtiyacı duyulmaktadır. Kum torbası 1kg ağırlığında olmasına rağmen hastada ciddi bir konfor bozukluğu yapabilir tuvalet ihtiyacını ya yatağında yapacak veya ertelemek zorunda kalacaktır. Tüm bu olaylar hastanın konforunu olumsuz olarak etkilemektedir Ancak kol damarlarından olan radial arter( bilek ) veya brachial arter( dirsek) girişim yolu ile yapılan anjio işlemi hastalara oldukça konfor sağlamaktadır. Kum torbası gerektirmez. Hastanın taburcu süresi yaklaşık 2 saattir. Bununla birlikte bu yöntemin de kısıtlayıcı yönleri vardır. Damarları ince olan hastalarda işlemin zorluğu, ince yapılı damarlarda kateter manüplasyonlarının hekim açısından zorluğu başlıcalarıdır. Ancak iyi ellerde hastaların büyük çoğunluğunda işlem başarı ile sorunsuz bir şekilde sonlandırılmaktadır. Yukarıda bahsedilen koldan anjio yöntemi ile gerektiği durumlarda aynı seansta balon ve stent de takılabilmektedir.