Ketojenik Beslenme
KARDİYOLOJİ

Hizmetler

trans

"Ketojenik diyet" son şanzınız olabilir..

Ketojenik diyet, sağlıklı beslenme, düşük karbonhidratlı beslenme.

trans Kardiyolojide İnvazif İşlemler (Koroner Anjiografi)

Kardiyolojide İnvazif İşlemler (Koroner Anjiografi)

Koroner Anjiografi Kalp anjiografisi, genellikle bacak atardamarından (femoral anjio), bu damarın uygun olmadığı hastalarda kol atardamarından...

trans Femoral (Kasıktan Anjio) Anjiografi

Femoral (Kasıktan Anjio) Anjiografi

Anjiografi, harhangi bir damar sisteminin görüntülenmesi, Damardaki kan akımının nasıl olduğu damarda darlık, tıkanıklık gibi sorunların olup...

trans Radial / Brachial (Kodan Anjio) Anjiografi

Radial / Brachial (Kodan Anjio) Anjiografi

Kasık atardamarı üzerinden yapılan anjiografi işlemi kasık damarlarının büyük olması nedeni ile işlem sırasında hekime büyük kolaylık sağlamaktadır...

trans Perkütan Translüminal Koroner Anjioplasti (PTCA) Stent

Perkütan Translüminal Koroner Anjioplasti (PTCA) Stent

980 yılları başlarından itibaren halk arasında balon tedavisi olarak bilinen PTCA ve stent işlemi günümüzde giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır...

trans Periferik Anjiografi (Renal-Karotis Alt & Üst Ekstremite)

Periferik Anjiografi (Renal-Karotis Alt & Üst Ekstremite)

Anjiografi uygulandığı bölgelere göre bazı isimler ile ifadelendirilmektedir. Uygulama yeri böbrek olan anjio Renal anjio olarak isimlendirilirken...

trans Elektrofizyolojik Çalışma (EPS)

Elektrofizyolojik Çalışma (EPS)

Kalbin sağ kulakçığından sinüs düğümü dediğimiz yerden çıkan uyarılar, kalbin kulakçıkları ve karıncıkları arasında arasında yer alan atrio ventriküler...

trans Kateter Ablasyonu

Kateter Ablasyonu

Kateter ablasyonu, radyo dalgaları verilerek yapılan ritim bozukluğu tedavisidir. Kateter ablasyonu ilaçlarla kontrol altına alınamayan ritim bozukluklarında...

trans Kalp Yetmezliği Pilleri (Bi-Ventriküler Pacemaker)

Kalp Yetmezliği Pilleri (Bi-Ventriküler Pacemaker)

Kalbin kanı yeterli miktarda vücuda pompalayacak durumda olmaması, organlara yeterli miktarda oksijen ulaşmaması sonrasında fiziksel çalışma...

trans ICD Takılması

ICD Takılması

Kalp yetmezliği, kalbin kan pompalama yeteneğinin kaybolması yani dokulara yeterli kan ve oksijenin gitmemesi durumudur. Yapılan istatistiklerde...

trans Mitral Balon Valvüloplasti

Mitral Balon Valvüloplasti

Mitral darlığı, bir kapak hastalığıdır. Çocukluk çağında geçirilmiş olan Akut Romatizmal Ateş hastalığının kalp kapaklarını tutmasına bağlı kişini...

trans ASD ’nin (Atrial Sertal Defekt) Kapatılması

ASD ’nin (Atrial Sertal Defekt) Kapatılması

Doğumsal kalp deliklerinin en sık görülenlerinden birisi de atriyal septal defektlerdir. Bunlar kalbin kulakçık dediğimiz üst sağ ve sol boşluklarını...

trans Tilt Table (Eğik Masa) Tedavisi

Tilt Table (Eğik Masa) Tedavisi

Bayılma yakınmları olan hastalarda ayırıcı tanı amacıyla “Tilt Testi” uygulanır. Kan damarlarındaki genişleme sonucu kan basıncında ani düşme ...

trans PDA'nın (Patent Ductus Arteriosus) Kapatılması

PDA'nın (Patent Ductus Arteriosus) Kapatılması

PDA (patent Ductus arteriosusu) anne karnında kalpten çıkan iki büyük atardamar arasındaki açıklığın doğumdan sonra da kapanmayıp açık...

trans VSD'nin (Ventriküler Septal Defekt) Kapatılması

VSD'nin (Ventriküler Septal Defekt) Kapatılması

VSD (Ventriküler Septal Defekt) Kalbin karıncık dediğimiz alt gözlerini birbirinden ayıran duvarın herhangi bir yerinde olan deliklerdir. Ventrikül...

trans Septal Ablasyon

Septal Ablasyon

Hipertrofik kardiyomiyopati denilen kalp kası kalınlaşması, kalbin sağ ve sol karıncıkları arasındaki bölmenin ( septum ) genetik nedenlerle...

trans Ekokardiyografi (EKO)

Ekokardiyografi (EKO)

Ekokardiyografiye kısaca EKO da denir. Halk tarafından kalp ultrasonu da denilen ekokardiyografi’de gerçektende ultrasondan yani ses ötesi...

trans Trans Özofagial EKO (TEE)

Trans Özofagial EKO (TEE)

Kalbin alışılmış EKO ile değerlendirilmekte zorlanılan kısımlarını daha iyi görebilmek için geliştirilmiş bir tetkikdir. Bu tetkik yemek borusu icerisinei...

trans Efor (Treadmill) Testi

Efor (Treadmill) Testi

Eskişehirde Efor Testi yapan merkezler arasında hastanemiz, randevu vermeksizin ve hastaları bekletmeden efor testi(koşma testi) yapılmaktadır...

trans Ritim - Tansiyon (24 Saat Holter) Testi

Ritim - Tansiyon (24 Saat Holter) Testi

RİTİM HOLTER Kalp atışlarının, 24 saat boyunca taşınabilir bir aletle kaydedilip daha sonra bilgisayar yardımı ile EKG haline dönüştürülmesidir...