Ketojenik Beslenme
KARDİYOLOJİ

Kardiyolojide İnvazif İşlemler (Koroner Anjiografi)

Kardiyolojide İnvazif İşlemler (Koroner Anjiografi)

KORONER ANJİOGRAFİ Kalp anjiografisi, genellikle bacak atardamarından (femoral anjio), bu damarın uygun olmadığı hastalarda kol atardamarından(brachial-radial anjio) girilip, Kalp damarlarının (koroner arter) içine özel bir ilaç verilerek ve röntgen ışınları kullanılarak, kalp damarlarının yapısının, kalp kasının kasılma gücünün, kalp kapaklarının kaçak veya darlık durumunun tespit edilip görüntülerinin kaydedildiği bir tanı yöntemidir. İşlem sırasında hastanın uyutulmasına gerek yoktur. Yani genel anestezi gerektirmez. Yalnızca giriş yeri lokal anestezi ile bölgesel uyuşturulur. İşlem süresince hasta uyanıktır konuşabilir. Koroner anjiografi ağrılı bir işlem olmayıp genellikle kısa sürede yapılabilir. Büyük atardamardan girilmesi nedeni ile işlemden sonra bir süre kanama olmaması için hastalara yatak istirahati yaptırılır. İşlemden 1 saat sonra hasta yemek yiyebilir, 2 saat sonra ayağa kalkabilir. Kalp anjiyografisi bir tedavi yöntemi değil yalnızca bir tanı yöntemidir ve anjiografinin sonucuna göre tedavi planı yapılır. Anjio sırasında tehlikeli komplikasyon olabilir ancak bu oran iyi ellerde 1000 hastada 3 dür. Bunun dışında minör komplikasyon olarak adlandırılan ufak kanamalar olabilir. Bu komplikasyonkların çoğu zararsız olup hayatı tehtit etmez.